Administrator IT MPWiK

Stanowisko
Dział Automatyki i Infromatyki
Miejsce pracy
ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
E-mail:
informatyka@mpwikmyslowice.pl