Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.08.2021 14:46 ZO/02/08/2021 Wykonanie instalacji elektrycznej dyspozytorni oraz monitoringu. Montaż układu zasilania rezerwowego dla dyspozytorni i serwerowni
04.08.2021 14:28 PN/01/08/2021 Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach wykonywanych przez MPWiK Sp. z .o.o. na sieci wodociągowej oraz na sieci kanalizacyjnej (awarie oraz planowane prace) na terenie gminy Mysłowice
23.07.2021 14:02 PN/02/07/2021 Usuwanie awarii urządzeń wodociągowych
15.07.2021 17:46 ZO/01/07/2021 Wykonanie utwardzenia terenu magazynu materiałów sypkich przy ul. Oświęcimskiej – 1 260m2
01.07.2021 08:44 ZO/02/06/2021 Wykonanie utwardzenia terenu magazynu materiałów sypkich przy ul. Oświęcimskiej – 1 260m2
11.06.2021 10:03 ZO/01/06/2021 Usługi telekomunikacyjne
11.06.2021 09:48 ZO/05/05/2021 Remont pompowni Pko-1 zlokalizowanej przy ul. Dzióbka w Mysłowicach
11.06.2021 09:45 ZO/04/05/2021 Remont pompowni Pko-2 zlokalizowanej przy ul. Chromika w Mysłowicach
13.05.2021 20:43 ZO/03/05/2021 Usługa kompleksowego czyszczenia 6 szt. separatorów o łącznej objętości 44,3 m3 wraz z utylizacją/unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów
13.05.2021 20:40 PN/02/05/2021 Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo - kanalizacyjnej
07.05.2021 09:43 ZO/01/05/2021 Zakup nowego samochodu dostawczego
30.04.2021 11:09 ZO/06/04/2021 Dostawa odzieży roboczej
22.04.2021 18:46 ZO/04/04/2021 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Mysłowicach przy ul. Piastów Śląskich – Murckowskiej, Etap II, Zakres I
16.04.2021 13:57 PN/03/04/2021 Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo - kanalizacyjnej
13.04.2021 10:11 ZO/02/04/2021 Zakup nowego samochodu dostawczego
08.04.2021 12:55 PN/06/03/2021 Dostawa Koparko-Ładowarki w formie leasingu operacyjnego
31.03.2021 15:44 PN/07/03/2021 Kanalizacja sanitarna w ulicy 3 Maja od ulicy Sportowej i Storczyków do ulicy Laryskiej
22.03.2021 12:22 ZO/03/03/2021 Zakup nowego samochodu dostawczego
22.03.2021 10:42 PN/05/03/2021 Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic gen. Ziętka i ks. Kard. Hlonda w Mysłowicach
12.03.2021 10:46 PN/02/03/2021 Kanalizacja sanitarna w ulicy 3 Maja od ulicy Sportowej i Storczyków do ulicy Laryskiej - zadanie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamenhofa i 3-go Maja w Mysłowicach" Etap I

1 2 następna