Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2020 12:06 ZO/01/12/2020 Usługa kompleksowego czyszczenia 9 szt. Separatorów o łącznej objętości 90,5 m3 wraz z utylizacją unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów
30.11.2020 13:19 ZO/05/11/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów – kod 17 05 04 – ziemia, gleba w tym kamienie wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach w latach 2021-2022
17.11.2020 15:06 ZO/04/11/2020 Wykonanie badań laboratoryjnych wody ścieków w 2021 roku
10.11.2020 08:59 ZO/03/11/2020 Czyszczenie hydrodynamiczne sprzętem ciśnieniowym oraz monitoring cctv kanału sanitarnego oraz ogólnospławnego w Mysłowicach
05.11.2020 13:04 ZO/02/11/2020 Wykonanie wyceny przejmowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby zaewidencjonowania ich jako środki trwałe- informacja o wartości środka trwałego na podstawie projektów i dokumentacji powykonawczej
29.10.2020 16:58 ZO/07/10/2020 Dostawa odzieży roboczej zimowej
19.10.2020 10:05 ZO/06/10/2020 Remont przepompowni ścieków PBR ul. Stoińskiego w Mysłowicach poprzez instalację laminatu z włókna szklanego na powierzchni zbiornika wewnątrz pompowni oraz wymiana kompleksowa armatury wewnątrz zbiornika wraz z montażem i demontażem istniejącej armatury
15.10.2020 10:36 ZO/05/10/2020 Renowacja kanalizacji DN 800 rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV o sztywności obwodowej SN 4 na długości 13mb ul. Bytomska 45 w Mysłowicach
12.10.2020 12:40 ZO/04/10/2020 Transport i zagospodarowanie odpadów z studzienek kanalizacyjnych wytwarzanych w wyniku działalnosci MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.
02.10.2020 12:51 PN/03/10/2020 Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach
11.09.2020 11:08 PN/03/07/2020 Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach
07.09.2020 13:16 ZO/01/09/2020 Dostawa i montaż pompy D03U-SHH3+DNXQ2-GIEQ1DC+XC1A4MA-10-15 kw na przepompowni PLA w rejonie ulicy Makuszyńskiego w Mysłowicach
07.09.2020 13:13 ZO/03/09/2020 Dostawa i montaż pompy F06K-SHN3R+FE030X4-GSEK1CC+NC1A6EA-20-30 kw wraz z nową stopą sprzęgającą na przepompowni PKO-a w rejonie ulicy Dzióbka w Mysłowicach
07.08.2020 11:42 PN/01/08/2020 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Fredry, Leśmiana, Staffa, Gojawiczyńskiej, Tuwima Etap II
20.07.2020 10:10 ZO/02/07/2020 Badania okresowe, kontrolne I wstępne dla pracowników MPWiK Sp. Z o.o.
12.06.2020 06:55 ZO/01/06/2020 Remont pomp w pompowni
28.05.2020 11:03 ZO/02/05/2020 Dostawa odzieży ochronnej
11.05.2020 14:09 ZO/01/05/2020 Modernizacja pomp w pompowni (PB-1) ul. Wodna i (PBr) ul. Stoińskiego na pompy z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym.
30.04.2020 12:46 ZO/08/04/2020 Budowa sieci wodociągowej dla 3 zadań: Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerczyny, Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobieskiego
21.04.2020 13:10 PN/05/04/2020 Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach wykonywanych przez MPWiK Sp. z .o.o. na sieci wodociągowej oraz na sieci kanalizacyjnej (awarie oraz planowane prace) na terenie gminy Mysłowice

1 2 3 następna