Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2022 09:03 ZO/02/01/2022 Transport odpadów o kodzie 17 05 04 gleba i zamienia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z .o.o. w Mysłowicach z miejsc magazynowania odpadów w Mysłowicach do Przejmującego odpady w Czeladzi
13.01.2022 09:15 ZO/01/01/2022 Dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWh
13.12.2021 09:20 ZO/02/12/2021 Transport odpadów o kodzie 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z .o.o. w Mysłowicach z miejsca magazynowania odpadów w Mysłowicach do przejmującego odpady w Czeladzi
03.12.2021 14:04 ZO/01/12/2021 Naprawa pomp
24.11.2021 10:53 ZO/03/11/2021 Dostawa środków czystości dla MPWiK sp. z .o.o. w Mysłowicach
19.11.2021 12:04 ZO/03/10/2021 Aukcja elektroniczna - Wykonanie badań laboratoryjnych wody i ścieków w 2022/2023 roku
09.11.2021 13:58 ZO/04/11/2021 Aukcja elektroniczna - „Dostawa odzieży roboczej zimowej”
09.11.2021 09:27 PN/03/11/2021 Aukcja elektroniczna - Wykonanie utwardzenia terenu magazynowego materiałów sypkich przy ul. Oświęcimskiej -1 260m2. Utwardzenie nowymi płytami drogowymi wraz z robotami zielonymi oraz podbudową – nośność min. 30 ton
09.11.2021 09:22 ZO/01/11/2021 Aukcja elektroniczna - Montaż nowych drabin, pomostów i deflektorów na przepompowniach w Mysłowicach
04.11.2021 11:13 PN/02/11/2021 Aukcja Elektroniczna - Wodociąg przy ul. PCK (tzw. Przetnica) w Mysłowicach w formule zaprojektuj i wybuduj
16.10.2021 10:48 ZO/04/10/2021 Transport i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku eksploatacji sieci kanalizacyjnej MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.
16.10.2021 01:12 ZO/02/10/2021 Usługa kompleksowego czyszczenia 9 szt. separatorów o łącznej objętości 91,7 m3 wraz z utylizacją/unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów
07.10.2021 09:27 PN/01/10/2021 Wodociąg przy ul. PCK (tzw. Przetnica) w Mysłowicach w formule zaprojektuj i wybuduj
27.09.2021 12:57 ZO/04/09/2021 Naprawa pompy „SULVER” AFP 1501 m450/4
27.09.2021 12:54 ZO/03/09/2021 Wymiana włazów wraz z otworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Pukowca. Wymiana 16 sztuk włazów na włazy bezkołnierzowe BEGU BEGU na ramie żeliwno-betonowej klasa D400
22.09.2021 09:29 PN/02/09/2021 Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach
21.09.2021 09:08 ZO/01/09/2021 Remont pomieszczeń biurowych nr 13 i 14 na potrzeby utworzenia kancelarii
26.08.2021 14:46 ZO/02/08/2021 Wykonanie instalacji elektrycznej dyspozytorni oraz monitoringu. Montaż układu zasilania rezerwowego dla dyspozytorni i serwerowni
04.08.2021 14:28 PN/01/08/2021 Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach wykonywanych przez MPWiK Sp. z .o.o. na sieci wodociągowej oraz na sieci kanalizacyjnej (awarie oraz planowane prace) na terenie gminy Mysłowice
23.07.2021 14:02 PN/02/07/2021 Usuwanie awarii urządzeń wodociągowych

1 2 3 następna