Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla miasta Mysłowic
na okres od dnia 01.03.2007 r. do 29.02.2008 r.
obowiązujące dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla miasta Mysłowic
Podmiot udostępniający informację:
ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.05.2007 12:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.05.2007 12:42