Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/01/01/2022 na:

Dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWh,

prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.


Terminy :
1.    Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 20.01.2022 r. o godz. 10.30. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.
2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 20.01.2022 r. od godz. 10.30 do dnia 20.01.2022 r. do godz. 11:30. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.
3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 20.01.2022 r. od godz. 11:30 do 11:45.
4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.
5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją

.
 Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o  kontakt e-mail: zamowienia@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:
nazwa firmy:
nr NIP:
osoba do kontaktu (imię i nazwisko):
e-mail:
telefon kontaktowy:


Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWh
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.01.2022 09:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.01.2022 09:15

Rejestr zmian dokumentu