Aktualizacja 20.12.2021 r.

 

Transport odpadów o kodzie 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z .o.o. w Mysłowicach z miejsca magazynowania odpadów w Mysłowicach do przejmującego odpady w Czeladzi

 

 

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie pn. „Transport odpadów o kodzie 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z .o.o. w Mysłowicach z miejsca magazynowania odpadów w Mysłowicach do przejmującego odpady w Czeladzi” prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 33 ust.1 lit. B) Regulaminu Udzielania Zamówień obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.
 


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/02/12/2021 pn: " Transport odpadów o kodzie 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z .o.o. w Mysłowicach z miejsca magazynowania odpadów w Mysłowicach do przejmującego odpady w Czeladzi", prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

Terminy :

1.    Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 17.12.2021 r. o godz. 13.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 17.12.2021 r. od godz. 13:00 do dnia 17.12.2021 r. do godz. 13:30. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 17.12.2021 r. od godz. 13:30 do 13:45.

4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

 Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o  kontakt e-mail: zamowienia@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

nazwa firmy:

nr NIP:

osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

e-mail:

telefon kontaktowy:

Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Transport odpadów o kodzie 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z .o.o. w Mysłowicach z miejsca magazynowania odpadów w Mysłowicach do przejmującego odpady w Czeladzi
Podmiot udostępniający informację:
ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.12.2021 09:20
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.12.2021 12:35