Aktualizacja 15.12.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn.: Naprawa pompzostał wyłoniony Wykonawca. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (cena 100 %)oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
 
 
 Pompax sp. z .o.o. Kłoda, ul. Przemysłowa 7a, 64-130 Rydzyna

 


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach,

informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy

ZO/01/12/2021 na: „ Naprawa pomp”,

prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.


Terminy:


1.    Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 10.12.2021 r. o godz. 14.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.


2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 10.12.2021 r. od godz. 14:00 do dnia 10.12.2021 r. do godz. 14:20. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.


3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 10.12.2021 r. od godz. 14:20 do 14:35.


4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.


5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.
 Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o  kontakt e-mail: zamowienia@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:


nazwa firmy:
nr NIP:
osoba do kontaktu (imię i nazwisko):
e-mail:
telefon kontaktowy:


Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.


Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
 
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Naprawa pomp
Podmiot udostępniający informację:
ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.12.2021 14:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.12.2021 13:36

Rejestr zmian dokumentu