Aktualizacja 23.11.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe
pn.: „Dostawa odzieży roboczej zimowej” został wyłoniony Wykonawca. 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 

 
PHU SUPON Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 91
40-373 Katowice


Wykaz firm biorących udział w postępowaniu:
 

Lp. Nazwa Cena netto Jakość
1 PPHU MIRPOL
ul. Oleska 24
42-700 Lubliniec
21 021,40 zł Słaba
2 PHU SUPON Silesia Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 91
40-373 Katowice
23 529,20 zł Bardzo dobra
3 FHU EFEKT Bożena Nowok
ul. Obr. Westerplatte 9
41-400 Mysłowice
19 715,80 zł Dobra
4 PHZ APEX Maria Hibner
Ul. Podmiejska 95
44-207 Rybnik
25 607,80 zł Dobra

 
 


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/04/11/2021 na:
„Dostawa odzieży roboczej zimowej”

prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

Terminy :


1.    Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 17.11.2021 r. o godz. 11.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.


2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 17.11.2021 r. od godz. 11:00 do dnia 18.11.2021 r. do godz. 11:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.


3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 18.11.2021 r. od godz. 11:00 do 11:15.


4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.


5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.


 Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o  kontakt e-mail: zamowienia@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:
nazwa firmy:
nr NIP:
osoba do kontaktu (imię i nazwisko):
e-mail:
telefon kontaktowy:
Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Aukcja elektroniczna - „Dostawa odzieży roboczej zimowej”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.11.2021 13:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.11.2021 13:28

Rejestr zmian dokumentu