Aktualizacja 18.11.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Montaż nowych drabin, pomostów i deflektorów na przepompowniach ścieków PI-Kacza, PJ - Rzemieślnicza, PS- Portowa w Mysłowicach", został wyłoniony Wykonawca.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o.
Bytom  ul. Arki Bożka 25, NIP: 626 033 40 08
 
 
 
Wykaz firm biorących udział w postępowaniu

Lp. Nazwa oferenta Wartość  zamówienia netto [zł]
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. Bytom  147 800,00

 


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/01/11/2021 pn:

"Montaż nowych drabin, pomostów i deflektorów na przepompowniach ścieków PI-Kacza, PJ - Rzemieślnicza, PS- Portowa w Mysłowicach"

prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.


Terminy :


1.    Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 16.11.2021 r. o godz. 12.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.


2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 16.11.2021 r. od godz. 12:00 do dnia 16.11.2021 r. do godz. 12:30. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.


3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji:16.11.2021 r. od godz. 12:30do 12:45.


4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.


5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.


 Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o  kontakt e-mail: zamowienia@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:
nazwa firmy:
nr NIP:
osoba do kontaktu (imię i nazwisko):
e-mail:
telefon kontaktowy:
Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Aukcja elektroniczna - Montaż nowych drabin, pomostów i deflektorów na przepompowniach w Mysłowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.11.2021 09:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.11.2021 08:46