Aktualizacja 09.12.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Wodociąg przy ul. PCK (tzw. Przetnica) w Mysłowicach w formule zaprojektuj i wybuduj", został wyłoniony Wykonawca.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (90% cena, 10% gwarancja ) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Budomont-6 Sp. z .o.o.

ul. Kardynała Augusta Hlonda 50 41-704 Ruda Śląska,

NIP: 6410007128


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy PN/02/11/2021 pn.:

"Wodociąg przy ul. PCK (tzw. Przetnica) w Mysłowicach w formule zaprojektuj i wybuduj",

prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy Proebiz.

Terminy :

1.    Runda wstępna – czas w którym należy zamieścić ofertę na platformie Proebiz. Termin składania ofert upływa 26.11.2021 r. o godz. 12.00. Po upływie wyznaczonego terminu Runda wstępna zostanie automatycznie zablokowana, Oferent nie będzie miał możliwości złożenia oferty lub wprowadzenia zmian do złożonej oferty.

2. Runda kontrolna, która polega na sprawdzeniu ofert przez Zamawiającego pod względem formalnym i trwa od dnia 26.11.2021 r. od godz. 12:00 do dnia 26.11.2021 r. do godz. 13:00. W tym czasie Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełniania dokumentów.

3. Aukcja internetowa polega na wielokrotnej zmianie cen przez Oferentów. Termin przeprowadzenia aukcji: 26.11.2021 r. od godz. 13:00 do 13:15.

4. Oferty należy złożyć na platformie zakupowej Proebiz.

5. Złożenie oferty proszę zatwierdzić klawiszem ENTER i postępować zgodnie z instrukcją.

 Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o  kontakt e-mail: zamowienia@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

nazwa firmy:

nr NIP:

osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

e-mail:

telefon kontaktowy:

Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Aukcja Elektroniczna - Wodociąg przy ul. PCK (tzw. Przetnica) w Mysłowicach w formule zaprojektuj i wybuduj
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.11.2021 11:13
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.12.2021 09:19