Aktualizacja 25.10.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Transport i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku eksploatacji sieci kanalizacyjnej MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”, został wyłoniony Wykonawca.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
 
 
Mustang – Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała, ul. Towarowa 20 44-100 Gliwice - NIP: 631 021 10 94
 
 
Wykaz firm biorących udział w postępowaniu

Lp. Nazwa oferenta Wartość  zamówienia netto [zł] Cena jednostkowa 1 Mg odpadów
1. Technika Sp. z .o.o. ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań 66 750,00 445,00
2. Mustang Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała
w spadku, ul. Towarowa 20, 44-100 Gliwice
58 500,00 390,00
3. RS-Trans Roman Sitko, ul. Chrobrego 249, 44-313 Wodzisław Śl. 87 000,00 580,00
4. Ekobut ul. Marii Skłodowskiej-Curie 59, 47-400 Racibórz 62 250,00 415,00

 


Aktualizacja 19.10.2021 r.

 

PYTANIE I ODPOWIEDŹ
 
Transport i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku eksploatacji sieci kanalizacyjnej MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”, do Zamawiającego w dn. 19.10.2021 drogą e-mailową wpłynęło zapytanie.
 
 
Pytanie 1:  W nawiązaniu do postępowania przetargowego dotyczącego odpadu o kodzie 20 03 06, proszę o następujące elementy:

 

 1. możliwość dokonania wizji lokalnej na obiekcie, gdzie zdeponowany jest odpad – optymalnie
  w dniach środa/czwartek,

 

odpowiedź: W sprawie wizji w terenie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 517 716 975 – Monika Woźnica

 1. przekazanie wyników analiz laboratoryjnych odpadu oraz jego dokumentacji fotograficznej,

odpowiedź: Skład odpadu powstającego w sieci kanalizacyjnej jest bardzo zmienny i zależny od wielu parametrów, np. rodzaju kanalizacji – sanitarna czy deszczowa, miejsca usuwania zanieczyszczeń (np. przepompownie, rury, studzienki etc.), pory roku oraz rodzaju ścieków pod kątem pochodzenia. W załączeniu przekazujemy przykładowe wyniki badań przeprowadzone
w 2019 roku oraz zdjęcie odpadów

 1. udzielenie informacji od kiedy odpad zdeponowany jest na poletku odciekowym.

    odpowiedź: Odpady były deponowane od marca 2021 roku

 


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu
o nr
ZO/04/10/2021 pn: „Transport i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku eksploatacji sieci kanalizacyjnej MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.”
 

 1. Ofertę należy złożyć  e-mailem na adres zamowienia@mpwikmyslowice.pl.
 2.  W tytule e-mail należy umieścić numer sprawy ZO/04/10/2021.
 3.  Opis przedmiotu zamówienia:

      Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym – załącznik nr 1

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2021 r.

      5. Termin złożenia ofert:

    Oferty należy złożyć w terminie do 22.10.2021 roku, do godz. 09:00

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia  wg załączonego wzoru.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Transport i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku eksploatacji sieci kanalizacyjnej MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.
Podmiot udostępniający informację:
ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.10.2021 10:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.10.2021 13:13