Nr sprawy: ZO/02/10/2021
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

         Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe
pn.: „Usługa kompleksowego czyszczenia 9 szt. separatorów o łącznej objętości 91,7 m3 wraz z utylizacją/unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów” został wyłoniony Wykonawca. 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 

EKOBUT Sebastian Butyński
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 59 47-400 Racibórz

 

  
 
Wykaz firm biorących udział w postępowaniu:

Lp. Nazwa oferenta Wartość  zamówienia netto [zł] Wartość zamówienia brutto [zł] Cena za czyszczenie 1m3  separatora
netto [zł]
Cena za czyszczenie 1m3  separatora
brutto [zł]
1. Eurotrex sp. z o.o.
Biskupice, ul. Olsztyńska 1A
42-256 Olsztyn
30 077,60 zł 32 483,81 zł 328,00 zł 354,24 zł
2. ON-SERVICE sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 71
32-540 Trzebinia
70 425,60 zł 76 059,65 zł 768,00 zł 829,44 zł
3. UNIMARK sp. z o.o.
ul. Niwy 38
34-100 Wadowice
39 889,50 zł 43 080,66 zł 435,00 zł 469,90 zł
4. Eko Serwis sp. z o.o.
ul. Milczańska 30A
70-107 Szczecin
61 439,00 zł 66 354,12 zł 670,00 zł 723,60 zł
5. SEPARATOR SERVICE sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
37 505,30 zł 40 505,72 zł 409,00 zł 441,72 zł
6. EKOBUT Sebastian Butyński
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 59
47-400 Racibórz
27 968,50 zł 30 205,98 zł 305,00 zł 329,40 zł
7. Ran-Dickmar sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg
36 221,50 zł 39 119,22 zł 395,00 zł 426,60 zł
8. EKOSERVICE sp. z o.o. USŁUGI Sp.k.
Pl. Kolińskiego 2
35-005 Rzeszów
43 099,00 zł 46 546,92 zł 470,00 zł 507,60 zł
9. EKOS Sylwia Smolicz
Ul. Chopina 94
43-600 Jaworzno
35 763,00 zł 38 624,04 zł 390,00 zł 421,20 zł 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualizacja 21.10.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
 
pn. „Usługa kompleksowego czyszczenia 9 szt. separatorów o łącznej objętości 91,7 m3 wraz z utylizacją/unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów”, do Zamawiającego w dn. 20.10.2021r. drogą e-mailową wpłynęły zapytania.

Pytanie 1: Proszę o udostępnienie map lokalizacji poszczególnych separatorów.
Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy mapy orientacyjne lokalizacji 9 separatorów objętych zleceniem.
W zleceniu określone są również ulice przy których znajdują się przedmiotowe separatory.
Szczegółowa lokalizacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy. W celu zapoznania się z lokalizacją separatorów przed złożeniem ofert możliwa jest wizja w terenie z pracownikiem MPWiK Sp. z o.o. po wcześniejszym umówieniu.
 
Pytanie 2: Podanie dat ostatnich czyszczeń separatorów.
Odpowiedź: Wszystkie separatory czyszczone są regularnie na podstawie przeprowadzonych przeglądów dwa razy w roku.
 
Pytanie 3: Podanie do których separatorów jest utrudniony dojazd lub innego rodzaju utrudnienia, które mają wpływ na przebieg czyszczenia.
Odpowiedź: Do separatora przy ul. Cegielnianej oraz Stoińskiego/Piaskownik nie ma bezpośredniego dojazdu. Do pozostałych dojazd jest dobry.

 


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu
o ZO/02/10/2021  pn: „
Usługa kompleksowego czyszczenia 9 szt. separatorów o łącznej objętości 91,7 m3 wraz z utylizacją/unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów

 

  1. Ofertę należy złożyć na adres e-mail: zamówienia@mpwikmyslowice.pl (PDF dokumentów) w tytule podając nr sygnatury sprawy, tj.:  ZO/02/10/2021.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: „Usługa kompleksowego czyszczenia 9 szt. separatorów o łącznej objętości 91,7 m3 wraz z utylizacją/unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów” – szczegółowy opis załącznik nr 7
  3. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.11.2021r.
  4. Termin złożenia ofert:

    Oferty należy złożyć w terminie do 22.10.2021  roku, do godz. 10:00

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Usługa kompleksowego czyszczenia 9 szt. separatorów o łącznej objętości 91,7 m3 wraz z utylizacją/unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów
Podmiot udostępniający informację:
ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.10.2021 01:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.10.2021 13:15