Aktualizacja 05.10.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

               Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe  pn.: „Naprawa pompy „SULVER” AFP 1501 m450/4” – 1 szt. został wyłoniony Wykonawca. 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 

 
POMPAX Sp. z o.o.
64-130 Rydzyna
Kłoda, ul. Przemysłowa 7A
 
Wykaz firm biorących udział w postępowaniu:

Lp.

Nazwa oferenta

Wartość 

Zamówienia

netto [zł]

Wartość zamówienia brutto [zł]

1.

POMPAX Sp. z o.o.
64-130 Rydzyna Kłoda,

ul. Przemysłowa 7A

42 941,87 zł

52 818,50 zł

2.

Delta P Tech Sp. z o.o.
91-212 Łódź
ul. Wersalska nr 54 lok. 36

49 000,00 zł

60 270,00 zł

 


Aktualizacja 04.10.2021 r.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI
 
pn. „Naprawa pompy „SULVER” AFP 1501 m450/4” – 1 szt., do Zamawiającego w dn. 04.10.2021r. drogą e-mailową wpłynęło zapytanie.
 

Pytanie 1: Nie otrzymaliśmy jeszcze wyceny potrzebnych części od producenta. Czy w związku z powyższym jest możliwość przedłużenie terminu składania ofert do dnia 5 października 2021 do godz. 10.00

 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 5 października 2021r. do godz. 10:00.

 


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu o nr ZO/04/09/2021 na: „Naprawa pompy „SULVER” AFP 1501 m450/4” – 1 szt.

  1. Ofertę należy złożyć  e-mailem na adres zamowienia@mpwikmyslowice.pl.
  2.  W tytule e-mail należy umieścić numer sprawy ZO/04/09/2021.
  3.  Opis przedmiotu zamówienia:

Naprawa pompy „SULVER” AFP 1501 m450/4. Przedmiotowy remont w zakresie:

Wymiany wirnika, kompletu uszczelnień, kompletów oringów, oka wirnika, czujników wymiany temperatury, kompletu śrub, pokrywy łożyskowej, podkładek kołnierzowych, przewodów zasilających oraz sterowniczych, przezwojenie silnika, regeneracja wału.

4. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od podpisania zlecenia

5. Termin złożenia ofert:

    Oferty należy złożyć w terminie do 04.10.2021 roku, do godz. 10:00

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisze zlecenie wykonania usługi z Wykonawcą.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Naprawa pompy „SULVER” AFP 1501 m450/4
Podmiot udostępniający informację:
ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.09.2021 12:57
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.10.2021 15:20