Aktualizacja 01.10.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
                Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn.: „ Wymiana włazów wraz z otworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Pukowca. Wymiana 16 sztuk włazów na włazy bezkołnierzowe BEGU BEGU na ramie żeliwno-betonowej klasa D400”, został wyłoniony Wykonawca. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (cena 100%) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
 

KomunalSystem S.C. Paweł Bizoń, Jakub Niedzielski, Ilona Niedzielski

ul. Szafirowa 57B/1 Gliwice

 


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu  o ZO/03/09/2021 pn: „Wymiana włazów wraz z otworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Pukowca. Wymiana 16 sztuk włazów na włazy bezkołnierzowe BEGU BEGU na ramie żeliwno-betonowej klasa D400

  1. Ofertę należy złożyć na adres e-mail: zamówienia@mpwikmyslowice.pl (PDF dokumentów) w tytule podając nr sygnatury sprawy, tj.:  ZO/03/09/2021.

Opis przedmiotu zamówienia: „ Wymiana włazów wraz z otworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Pukowca. Wymiana 16 sztuk włazów na włazy bezkołnierzowe BEGU BEGU na ramie żeliwno-betonowej klasa D400”

  1. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od podpisania zlecenia

 

  1. Termin złożenia ofert:

    Oferty należy złożyć w terminie do 01.10.2021  roku, do godz. 10:00

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

  1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie podpisane zlecenie w umówionym miejscu i czasie umowa wg załączonego wzoru.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wymiana włazów wraz z otworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Pukowca. Wymiana 16 sztuk włazów na włazy bezkołnierzowe BEGU BEGU na ramie żeliwno-betonowej klasa D400
Podmiot udostępniający informację:
ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.09.2021 12:54
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.10.2021 14:15

Rejestr zmian dokumentu