Aktualizacja 08.09.2021 r.
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie instalacji elektrycznej dyspozytorni oraz monitoringu. Montaż układu zasilania rezerwowego dla dyspozytorni i serwerowni.” został wyłoniony Wykonawca.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Adam Jaskółka ul. Wodna 15, 41-404 Mysłowice

 

Wykaz ofert:

Lp.

Nazwa oferenta

Wartość  zamówienia netto [zł]

Wartość zamówienia brutto [zł]

1.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Adam Jaskółka

ul. Wodna 15

41-404 Mysłowice

44 112,00 zł

54 257,76 zł

 

 

 
Aktualizacja 01.09.2021 r.
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia ZO/02/08/2021 w trybie zapytania ofertowego na „Wykonanie instalacji elektrycznej dyspozytorni oraz monitoringu. Montaż układu zasilania rezerwowego dla dyspozytorni i serwerowni.”

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia - Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia:

Jest:

 1. Wykonanie instalacji elektrycznej dyspozytorni oraz monitoringu. Montaż układu zasilania rezerwowego dla dyspozytorni i serwerowni.
 1. Rozdzielenie obwodu gniazd na kilka niezależnych obwodów.
 2. Bezpośrednie przyłączenie do rozdzielni głównej obwodu gniazd zasilających komputery monitoringu.
 3. Zasilenie serwera z obwodu wyposażonego w zasilanie rezerwowe (agregat prądotwórczy).
 4. Dostawa i montaż agregatu stacjonarnego, jednofazowego o mocy maksymalnej 6,2 kW – mocy znamionowej 5,6 kW. Agregat wyposażony w układ stabilizacji napięcia AVR, rozruch elektryczny, obudowę dźwiękochłonną, przystosowany do pracy z układem automatyki oraz SZR.
 5. Dostawa i montaż UPS 3000VA on-line tower.
 6. Montaż automatyki z SZR-em.
 7. Zabudowa dodatkowych zabezpieczeń w RG.
 8. Ułożenie nowych linii zasilających do pomieszczeń monitoringu oraz serwerowni.
 9. Montaż rozdzielni bezpiecznikowej w serwerowni.
 10. Montaż rozdzielni bezpiecznikowej w pomieszczeniu monitoringu.
 11. Wykonanie instalacji odbiorczej w korytkach PCV z osprzętem natynkowym.
 12. Pomiary ochronne nowych instalacji elektrycznych.
 13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

 

Winno być:

 1. Wykonanie instalacji elektrycznej dyspozytorni oraz monitoringu. Montaż układu zasilania rezerwowego dla dyspozytorni i serwerowni.
 1. Rozdzielenie obwodu gniazd na kilka niezależnych obwodów.
 2. Bezpośrednie przyłączenie do rozdzielni głównej obwodu gniazd zasilających komputery monitoringu.
 3. Zasilenie serwera z obwodu wyposażonego w zasilanie rezerwowe (agregat prądotwórczy).

 

Lp.

Opis

Jednostka miary

Ilość

1

Dostawa i montaż agregatu stacjonarnego, jednofazowego o mocy maksymalnej 6,2 kW – mocy znamionowej 5,6 kW.
Agregat wyposażony w układ stabilizacji napięcia AVR, rozruch elektryczny, obudowę dźwiękochłonną, przystosowany do pracy  z układem automatyki oraz SZR.

 

Komplet

1

2

Dostawa i montaż UPS 3000VA on-line tower.

 

Sztuka

2

3

Montaż automatyki z SZR-em.

 

Komplet

1

4

Zabudowa dodatkowych zabezpieczeń w RG.

 

Sztuka

1

5

Ułożenie nowych linii zasilających do pomieszczeń monitoringu oraz serwerowni.

 

Sztuka

1

6

Montaż rozdzielni bezpiecznikowej w serwerowni.

 

Komplet

1

7

Montaż rozdzielni bezpiecznikowej w pomieszczeniu monitoringu.

 

Komplet

1

8

Wykonanie instalacji odbiorczej w korytkach PCV z osprzętem natynkowym.
 

Komplet

1

9

Pomiary ochronne nowych instalacji elektrycznych.

Komplet

1

10

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

 

Komplet

1

 

 

 

 

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert.
Nowy termin jest następujący:
Termin składania ofert: 07.09.2021 r. do godz. 10:00
W pozostałym zakresie Zapytanie Ofertowe pozostaje bez zmian.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu
o nr ZO/02/08/2021 na:

„Wykonanie instalacji elektrycznej dyspozytorni oraz monitoringu. Montaż układu zasilania rezerwowego dla dyspozytorni i serwerowni.”

 

 1. Ofertę należy złożyć  e-mailem na adres zamowienia@mpwikmyslowice.pl.
 2.  W tytule e-mail należy umieścić numer sprawy ZO/02/08/2021.
 3.  Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Rozdzielenie obwodu gniazd na kilka niezależnych obwodów.
 2. Bezpośrednie przyłączenie do rozdzielni głównej obwodu gniazd zasilających komputery monitoringu.
 3. Zasilenie serwera z obwodu wyposażonego w zasilanie rezerwowe (agregat prądotwórczy).
 4. Dostawa i montaż agregatu stacjonarnego, jednofazowego o mocy maksymalnej 6,2 kW – mocy znamionowej 5,6 kW. Agregat wyposażony w układ stabilizacji napięcia AVR, rozruch elektryczny, obudowę dźwiękochłonną, przystosowany do pracy z układem automatyki oraz SZR.
 5. Dostawa i montaż UPS 3000VA on-line tower.
 6. Montaż automatyki z SZR-em.
 7. Zabudowa dodatkowych zabezpieczeń w RG.
 8. Ułożenie nowych linii zasilających do pomieszczeń monitoringu oraz serwerowni.
 9. Montaż rozdzielni bezpiecznikowej w serwerowni.
 10. Montaż rozdzielni bezpiecznikowej w pomieszczeniu monitoringu.
 11. Wykonanie instalacji odbiorczej w korytkach PCV z osprzętem natynkowym.
 12. Pomiary ochronne nowych instalacji elektrycznych.
 13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy.
 2. Termin złożenia ofert:

   Oferty należy złożyć w terminie do 03.09.2021 roku, do godz. 10:00

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisze zlecenie wykonania usługi z Wykonawcą.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wykonanie instalacji elektrycznej dyspozytorni oraz monitoringu. Montaż układu zasilania rezerwowego dla dyspozytorni i serwerowni
Podmiot udostępniający informację:
ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.08.2021 14:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2021 10:50

Rejestr zmian dokumentu