Aktualizacja 22.07.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
 
Zawiadamiam, że postępowanie pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu magazynu materiałów sypkich przy ul. Oświęcimskiej – 1 260m2. ” prowadzone w trybie zapytania ofertowego, na podstawie § 33 ust.1 lit. B) Regulaminu Udzielania Zamówień obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach zostało unieważnione ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o nr ZO/01/07/2021 na: „Wykonanie utwardzenia terenu magazynu materiałów sypkich przy ul. Oświęcimskiej – 1 260m2

  1. Ofertę należy złożyć  e-mailem na adres zamowienia@mpwikmyslowice.pl.
  2.  W tytule e-mail należy umieścić numer sprawy ZO/01/07/2021.
  3.  Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie utwardzenia terenu magazynu materiałów sypkich przy ul. Oświęcimskiej – 1 260m2. Utwardzenie nowymi płytami drogowymi wraz z robotami ziemnymi oraz podbudową – nośność min. 30 ton.

  1. Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy.

      5. Termin złożenia ofert:

    Oferty należy złożyć w terminie do 22.07.2021 roku, do godz. 10:00

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

  1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wykonanie utwardzenia terenu magazynu materiałów sypkich przy ul. Oświęcimskiej – 1 260m2
Podmiot udostępniający informację:
ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.07.2021 17:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.07.2021 14:01

Rejestr zmian dokumentu