Aktualizacja z dn. 18.06.2021 r.

 

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie z art. 33 ust.1 lit. A)   Regulaminu udzielania zamówień, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o nr ZO/01/06/2021 na: „Usługi telekomunikacyjne”

  1. Ofertę należy złożyć  e-mailem na adres zamowienia@mpwikmyslowice.pl.
  2.  W tytule e-mail należy umieścić numer sprawy ZO/01/06/2021.
  3.  Opis przedmiotu zamówienia:

      Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym – załącznik nr 1.

  1. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od podpisania umowy.

 

5. Termin złożenia ofert:

    Oferty należy złożyć w terminie do 18.06.2021 roku, do godz. 10:00

 

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

 

  1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usługi telekomunikacyjne
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Data publikacji:11.06.2021 10:03
Informację aktualizował:Administrator IT MPWiK
Data aktualizacji:18.06.2021 13:11