Aktualizacja 22.06.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
                Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe
pn.: Remont pompowni Pko-1 zlokalizowanej przy ul. Dzióbka w Mysłowicach” został wyłoniony Wykonawca. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (cena 90%, gwarancja 10%) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
 

Pompax sp. z .o.o. Kłoda, ul. Przemysłowa 7a, 64-130 Rydzyna

 
 
 
 
Wykaz złożonych ofert:

Lp. Nazwa oferenta Wartość  zamówienia netto [zł] Gwarancja Ilość zdobytych punktów
1. Pompax sp. z .o.o. Kłoda, ul. Przemysłowa 7a, 64-130 Rydzyna
 
126 540,00 5lat 100
2.  
Unimark Sp. z .o.o. ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice
 
 
 
129 800,00 5lat 97,7
 

  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu
o
ZO/05/05/2021 pn: „Remont pompowni Pko-1 zlokalizowanej przy ul. Dzióbka w Mysłowicach”
 

  1. Ofertę należy złożyć  na adres e-mail: zamowienia@mpwikmyslowice.pl  (PDF dokumentów) w tytule podając nr sygnatury sprawy, tj.:  ZO/05/05/2021.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: „Remont pompowni Pko-1 zlokalizowanej przy ul. Dzióbka w Mysłowicach” -  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.        
  3. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy
  4. Termin złożenia ofert:

    Oferty należy złożyć w terminie do 18.06.2021  roku, do godz. 11:00

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

  1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie podpisana w umówionym miejscu i czasie umowa wg załączonego wzoru.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont pompowni Pko-1 zlokalizowanej przy ul. Dzióbka w Mysłowicach
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Data publikacji:11.06.2021 09:48
Informację aktualizował:Administrator IT MPWiK
Data aktualizacji:22.06.2021 14:17