Aktualizacja 24.04.2021 r.

 

Proszę o zamieszczenie na stronie www oraz BIP
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

               Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe
pn.: Usługa kompleksowego czyszczenia 6 szt. separatorów o łącznej objętości 44,3 m3 wraz z utylizacją /unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów” został wyłoniony Wykonawca.  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 

 
 
Eurotrex Sp. z o.o. Biskupice ul. Olsztyńska 1a 42-256 Olsztyn
 
 
Wykaz złożonych ofert:

Lp. Nazwa oferenta Wartość  zamówienia netto [zł] Cena za czyszczenie 1 m3 separatora
1. Eurotrex Sp. z o.o. Biskupice
ul. Olsztyńska 1a
42-256 Olsztyn
10 100,40 zł 228,00 zł
2. EKOSERVICE Sp. z o.o. USŁUGI Sp.k.
Pl. Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
15 460,70 zł 349,00 zł
3. RAN-DICKMAR Sp.z o.o.
ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg
19 492,00 zł 440,00 zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o ZO/03/05/2021  pn: „Usługa kompleksowego czyszczenia 6 szt. separatorów o łącznej objętości 44,3 m3 wraz z utylizacją/unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów

 

 

  1. Ofertę należy złożyć na adres e-mail: zamówienia@mpwikmyslowice.pl (PDF dokumentów)w tytule podając nr sygnatury sprawy, tj.:  ZO/03/05/2021.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: „Usługa kompleksowego czyszczenia 6 szt. separatorów o łącznej objętości 44,3 m3 wraz z utylizacją/unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów” – szczegółowy opis załącznik nr 7
  3. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.05.2021r.
  4. Termin złożenia ofert:

 

    Oferty należy złożyć w terminie do 20.05.2021  roku, do godz. 10:00

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usługa kompleksowego czyszczenia 6 szt. separatorów o łącznej objętości 44,3 m3 wraz z utylizacją/unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Data publikacji:13.05.2021 20:43
Informację aktualizował:Administrator IT MPWiK
Data aktualizacji:24.05.2021 09:59