Aktualizacja 11.12.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Usługa kompleksowego czyszczenia 9 szt. Separatorów o łącznej objętości 90,5 m3 wraz z utylizacją /unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów” został wyłoniony Wykonawca.


Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:
 
"Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól" ul. Jastrzębska 53
44-304 Wodzisław Śląski, NIP: 6471726099


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o nr ZO/01/12/2020 o udzielenie zamówienia pn: „Usługa kompleksowego czyszczenia 9 szt. Separatorów o łącznej objętości 90,5 m3 wraz z utylizacją unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów”.

Termin złożenia oferty upływa: 10.12.2020 r. godz. 10:00

Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia oferty cenowej znajdują się w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usługa kompleksowego czyszczenia 9 szt. Separatorów o łącznej objętości 90,5 m3 wraz z utylizacją unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Data publikacji:04.12.2020 12:06
Informację aktualizował:Administrator IT MPWiK
Data aktualizacji:11.12.2020 09:13