Aktualizacja 18.12.2020 r.

Nr sprawy: ZO/05/11/2020
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów – kod 17 05 04 – ziemia, gleba w tym kamienie wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach w latach 2021-2022 został wyłoniony Wykonawca.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (80% cena, 20% odległość) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
 
Zakład Zazieleniania Konserwacji i Rekultywacji  ul. Szpitalna 34B/5
41-250 Czeladź 

 

Aktualizacja 04.12.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
 
 
Prowadząc postępowanie pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów – kod 17 05 04 – ziemia, gleba w tym kamienie wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach w latach 2021-2022 ”,  do Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r. droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

 Pytanie 1.  Czy dobrze rozumiem, że transport przedmiotowego odpadu będzie po Państwa stronie?

Odpowiedź: Transport odpadów jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie 2. Z jaką częstotliwością byłyby realizowane przywozy oraz w jakich godzinach i w jakiej ilości byłby pojedynczy transport?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonywanie  transportu odpadów w godzinach 7-15 w dni robocze. Częstotliwość transportu odpadów związana jest z występowaniem awarii na sieci i koniecznością wykonywania prac ziemnych. Zamawiający przewiduje maksymalną ilość transportów w tygodniu – 10 szt. Pojedynczy transport odpadów wykonuje przewóz – około 9 Mg ziemi .


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu  o nr ZO/05/11/2020 o udzielenie zamówienia pn:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów – kod 17 05 04 – ziemia, gleba w tym kamienie wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach
w latach 2021-2022

Termin złożenia oferty upływa: 11.12.2020 r. godz. 10:00


Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia oferty cenowej znajdują się w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów – kod 17 05 04 – ziemia, gleba w tym kamienie wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach w latach 2021-2022
Podmiot udostępniający informację:
ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.11.2020 13:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.03.2021 15:40

Rejestr zmian dokumentu

31.03.2021 15:40Dokument został odzyskany.
(Administrator IT MPWiK)
31.03.2021 15:40Dokument usunięto. (Administrator IT MPWiK)
12.03.2021 10:24Dokument został odzyskany.
(Administrator IT MPWiK)
12.03.2021 10:22Dokument usunięto. (Administrator IT MPWiK)
18.12.2020 11:17 Edycja dokumentu (Administrator IT MPWiK)
04.12.2020 12:04 Edycja dokumentu (Administrator IT MPWiK)
30.11.2020 13:19 Utworzenie dokumentu. (Administrator IT MPWiK)