Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu
o nr ZO/04/11/2020 sprawy o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie badań laboratoryjnych wody ścieków w 2021 roku”

1. Ofertę należy złożyć  na adres e-mail: zamowienia@mpwikmyslowice.pl (PDF dokumentów) w tytule podając nr sygnatury sprawy, tj.: ZO/04/11/2020.

2. Opis przedmiotu zamówienia: „Wykonanie badań laboratoryjnych wody ścieków w 2021 roku - Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonej specyfikacji warunków zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

4. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do 27.11.2020  roku, do godz. 12.00

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: włącznie drogą elektroniczną przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

6. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę wg załączonego wzoru.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie badań laboratoryjnych wody ścieków w 2021 roku
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Data publikacji:17.11.2020 15:06
Informację aktualizował:Administrator IT MPWiK
Data aktualizacji:17.11.2020 15:06