Aktualizacja 16.11.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn: „Dostawa odzieży roboczej zimowej” został wyłoniony Wykonawca.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (60% cena, 40% jakość) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe „MIRPOL"

Grzegorz Ledwoń, 42-7OO Lubliniec, ul. Oleska 24


 

Aktualizacja 04.11.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Prowadząc postępowanie pn: „Dostawa odzieży roboczej zimowej”, do Zamawiającego w dniu 03.11.2020 r. droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

Pytanie 1.

W punkcie 13. Czapka zimowa, proszę o wyjaśnienie, ponieważ: czapki dziane zimowe 100% bawełna nie występują, jest tylko czapka dziana zimowa ale 100% akryl czy taka może być?  i taką mogę wycenić w formularzu?

Odp.: Tak może być czapka zimowa 100% akryl

Pytanie 2.

Pozycja 4 i 5 – czy chodzi o bluzę i spodnie ogrodniczki jak ze zwykłego ubrania roboczego ???  czy raczej jest to kurtka i spodnie zimowe w  których  można pracować na zewnątrz ???

Odp.: W pozycji 4 i 5 chodzi o kurtę i spodnie zimowe ocieplane do pracy na zewnątrz.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu
 o nr ZO/07/10/2020 sprawy o udzielenie zamówienia pn.:

„Dostawa odzieży roboczej zimowej”

1. Ofertę należy złożyć  na adres e-mail: zamowienia@mpwikmyslowice.pl  (PDF dokumentów)w tytule podając nr sygnatury sprawy, tj.: ZO/07/10/2020.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia są: dostawy odzieży, które będą dostarczane do Zamawiającego na do bazy magazynowej, położonej przy ul. Sułkowskiego 3A w Mysłowicach. Koszt dostawy winien być wkalkulowany w cenę. Dostawy będą realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30 dni. Szacowane ilości podane w formularzu ofertowym nie są wiążące przez Zamawiającego przy realizacji umowy, a są podstawą dla Wykonawcy do sporządzenia oferty.

Zamawiający wymaga dostarczenia  do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Fabryczna 10 w Mysłowicach wzorów asortymentu wymienionego w poz. 1, 2, 4, 5, 9,10 wymienionych w formularzu ofertowym do dnia 05.10.2020 r.. Po wyłonieniu Wykonawcy, wszystkie próbki zostaną zwrócone. O terminie każdy Oferent zostanie powiadomiony e-mailem.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonej specyfikacji warunków zamówienia- załącznik nr 1

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 dni.

4. Termin złożenia ofert:

    Oferty należy złożyć w terminie do 09.11.2020  roku, do godz. 09:00

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail  zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

6. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia  wg załączonego wzoru.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa odzieży roboczej zimowej
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Data publikacji:29.10.2020 16:58
Informację aktualizował:Administrator IT MPWiK
Data aktualizacji:16.11.2020 11:15