Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Mysłowicach, ul. Fabryczna 10

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 01 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r. (w złotych, netto):

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla miasta Mysłowic na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.02.2010 14:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.02.2010 14:37

Rejestr zmian dokumentu